Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Từ 2018 rất nên cân nhắc khi nghỉ hưu sớm

Từ 1/1/2018 tỉ lệ % giảm trừ sẽ ở mức 2%/ năm nghỉ hưu trước tuổi, người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định việc nghỉ hưu sớm, vẫn giữ nguyên điều kiện có đủ 20 đóng BHXH đối với tất cả các trường hợp.

Tỉ lệ % hưởng lương hưu sớm sẽ giảm trừ

Liên quan đến vấn đề nghỉ hưu được công chúng quan tâm, tại Hội nghị cung cấp thông tin về BHXH, BHYT ngày 25/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN). Đại diện BHXH VN cho biết từ 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính. Lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi có thời gian đóng BHXH đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018, đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019, đủ 18 năm và nghỉ hưu năm 2020, đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021, đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi; lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (trước năm 2018 lao động nam chỉ cần có đủ 15 năm đóng BHXH đã được tính bằng 45%).

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động (cả nam và nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% (trước năm 2018, lao động nữ cứ mỗi năm đóng BHXH tăng thêm sau khi đạt tỷ lệ 45% được tính thêm 3%)

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu trước năm 2018 và từ năm 2018 trở đi:

Từ 2018 rất nên cân nhắc khi nghỉ hưu sớm

Bà Đinh Thu Hiền - Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH (BHXH VN), cho biết Cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu có thay đổi so với nghỉ hưu trước năm 2018. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này chỉ tác động trực tiếp đến một số nhóm đối tượng chứ không phải tất cả các đối tượng hưởng lương hưu từ năm 2018 trở đi đều bị giảm lương hưu.

Trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi đời theo quy định thì còn phải giảm trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi trừ 2%). Điều đó có nghĩa là, nếu người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi càng nhiều, thì tỷ lệ giảm trừ càng nhiều. Trong khi đó, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm 01 năm thì tỷ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%.

Có thể khẳng định rằng, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thấp khi nghỉ hưu sớm và càng thấp hơn nếu thời gian đóng BHXH không nhiều.

Ngoài ra, Luật BHXH 2014 còn quy định: Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động để bảo đảm lương hưu được cải thiện hơn, bù cho việc giảm sút tỷ lệ hưởng lương hưu khi phải tham gia BHXH thêm 5 năm cho cả nam và nữ để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là 75%. Do đó, khi mức đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở tổng thu nhập của người lao động càng cao thì lương hưu sẽ cao hơn so với trước 2018.

 

Nhiều bất cập trong thanh toán dịch vụ y tế

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết tháng 3/2017, cả nước có 13,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016); 11,2 triệu người tham gia BH thất nghiệp (tăng 7,7%); 76,2 triệu người tham gia BHYT (tăng 12,5% và đạt tỉ lệ bao phủ 82% dân số). Tính đến 20/3/2017, đã có 7 địa phương bàn giao được 78.491 sổ BHXH cho người lao động.

Từ 2018 rất nên cân nhắc khi nghỉ hưu sớm

Ông Vũ Xuân Bằng- Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT cũng giải đáp một số thắc mắc về những vướng mắc trong thanh toán KCB BHYT; thông tin về việc BHXH Việt Nam đang đề nghị xuất toán hoặc tạm thời chưa thanh toán một số khoản kinh phí mà các cơ sở KCB đề nghị thanh toán “vượt” định mức quy định; “treo” số chi phí vật tế theo Thông tư 37/TTLT-BYT-BTC bị thừa so với sử dụng thực tế của cơ sở y tế.

Việc quy định định mức kỹ thuật cho các dịch vụ y tế vừa là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ; đồng thời là tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế, nhiều cơ sở y tế có số lượng người bệnh KCB ngoại trú/1 bàn khám/1 ngày vượt chỉ tiêu nhiều lần; hay nhiều BV tự kê thêm giường bệnh, thậm chí tăng gần 4 lần số giường kế hoạch... đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều trị.

Quyền lợi người bệnh được đặt lên hàng đầu

Trong buổi hội nghị ông Phạm Lương Sơn - Phó tổng giám đốc, khẳng định BHXH Việt Nam luôn đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu và chi phí KCB BHYT luôn được thanh toán đúng, đủ. Quyết toán chi phí KCB phải dựa vào kết quả giám định BHYT, cơ quan BHXH không bao giờ từ chối thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ.

Từ năm 2015, theo Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, các cơ sở y tế tổ chức KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ có thông báo trước cho cơ quan BHXH vẫn được cơ quan BHXH chi trả. Tuy nhiên, cơ sở y tế phải có trách nhiệm bảo đảm nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai và thông báo trước những khoản chi phí mà người bệnh phải tự chi trả...

Thúy Ngà