Bộ TT&TT ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' nội bộ
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bộ TT&TT ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' nội bộ

- Chiều nay, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần 4 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã phổ biến nghị quyết TƯ 4 khóa 12, trong đó tập trung về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ.

Bộ TT&TT ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' nội bộ
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Xuân Lộc

Theo Bộ trưởng, đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần nghị quyết Đại hội 12 về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các nội dung như: Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Mục tiêu, quan điểm; Các nhóm nhiệm vụ giải pháp; Về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội... trong nghị quyết được Bộ trưởng phổ biến cụ thể, chi tiết đến hội nghị.

Cụ thể, như những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị gồm: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh...

 

Một số biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng được chỉ ra như: Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng được nêu ra như: Hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm cũng đã trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Bộ TT&TT.

Tổng bí thư: Suy thoái, 'tự diễn biến' gây hậu quả khôn lường

Tổng bí thư: Suy thoái, 'tự diễn biến' gây hậu quả khôn lường

Tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Chủ tịch nước: Tự chuyển hóa ngày càng lộ rõ nét

Chủ tịch nước: Tự chuyển hóa ngày càng lộ rõ nét

Chủ tịch nước nói với cử tri lực lượng vũ trang: Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ngày càng lộ rõ nét hơn trong đời sống.

Phê phán các biểu hiện 'tự diễn biến' trong Đảng

Phê phán các biểu hiện 'tự diễn biến' trong Đảng

Phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt phía Bắc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XI, Tổng Bí thư nói quan trọng nhất là phải xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Hương Quỳnh

 
 
 

Tin liên quan