Đài truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng cho trẻ em
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đài truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng cho trẻ em

 Các đài, kênh truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng, giờ sinh hoạt chung dành cho các tin tức, nội dung, chuyên đề về trẻ em.

Sáng nay tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội thảo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trên các loại hình báo chí.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến, trao đổi, cung cấp thông tin về Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT (ngày 23/6/2017) quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Đài truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng cho trẻ em
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PTTH (Bộ TT&TT) phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Bộ TT&TT, nhấn mạnh: Thông tư 09 vừa mới được ban hành nhằm giúp các các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản thực hiện tốt chức năng thông tin, đặc biệt là với đối tượng khán giả trẻ em theo khoản 2, điều 46 Luật trẻ em.

Cụ thể, nội dung ưu tiên sản xuất đăng, phát sóng, xuất bản bao gồm: thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em; trao đổi chính sách, giải trí dành cho trẻ em; phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại bạo lực, bóc lột trẻ em; hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng an toàn; giáo dục giới tính, sức khỏe, dinh dưỡng cho đối tượng trẻ em.

Các xuất bản phẩm dành cho trẻ em của tác giả trong nước ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất bản thì phải đảm bảo các yếu tố: chính xác về lịch sử, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao tình yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách cao đẹp, thể chất lành mạnh; phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; phù hợp với mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

Thông tư cũng quy định rõ các đài, kênh truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng, giờ sinh hoạt chung (6 giờ -07 giờ 30 phút; 12 giờ - 13 giờ 30; 18 giờ - 21 giờ) dành cho các tin tức, nội dung, chuyên đề về trẻ em. Đối với báo in và báo điện tử thì nội dung thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phải được ưu tiên đăng tải ở vị trí phù hợp, dễ nhận biết để trẻ dễ dàng tiếp cận.

Bộ TT&TT cũng cụ thể hóa, khi thông tin về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan thì phải làm mờ hoặc che mặt trẻ, đảm bảo thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ. Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật thì đối với trẻ em dưới 07 tuổi phải có sự cho phép của cha mẹ, người giám hộ, với trẻ trên 07 tuổi thì nhất định phải được sự đồng ý của chính trẻ.

Đài truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng cho trẻ em
Các đại biểu xem phóng sự tuyên truyền do Ban tổ chức hội thảo chuẩn bị.

Cũng tại hội thảo, ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử đã trình bày về thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 26/12/2017 quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình và giới thiệu về dự án đo lường định lượng khán giả truyền hình.

 

Cũng trong sáng nay, Cục PTTH đã ký kết Chương trình phối hợp với Sở TT&TT Đà Nẵng trong công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

Đài truyền hình phải ưu tiên khung giờ vàng cho trẻ em
Cục PT-TH ký kết hợp tác quản lý về phát thanh truyền hình, thông tin điện tử với Sở TT&TT Đà Nẵng.

Cụ thể, hai bên thống nhất: 1) Phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình, thông tin điện tử; 2) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 3) Phối hợp công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm; 4) Phối hợp trong xây dựng và chia sẻ thông tin, dữ liệu về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 5) Các lĩnh vực trọng tâm cần tăng cường phối hợp.

Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, Đà Nẵng là thành phố lớn, có vị trí quan trọng có nhiều cơ hội phát triển và năng động. Việc ký kết chương trình phối hợp sẽ tại điều kiện để mỗi bên làm tốt hơn công việc.

“Hiện nay thông tin và khối lượng công việc phải xử lý xuất phát từ thông tin rất nhiều; xuất hiện rất nhiều thách thức mới, nguy cơ mới.

Chế tài buộc các hạ tầng trên thế giới tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam đang được củng cố, và đó là quá trình phải đấu tranh liên tục với các nền tảng trên thế giới như Facebook, YouTube”, ông Lâm nói.

Ông cho biết thêm, cơ quan quản lý nhà đang phải vật lộn với áp lực công việc: Môi trường thông tin mở ra khiến khối lượng công việc, những vấn đề phức tạp nảy sinh rất lớn.

“Trên mạng có rất nhiều xu hướng, không phải lúc nào nhân danh tự do ngôn luận cũng làm những việc đúng pháp luật. Hiện nay có tình trạng sử dụng thông tin mạng để bôi nhọ người khác. Chế tài, tốc độ xử lý thường không theo kịp”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT nhấn mạnh thêm, quan trọng nhất của cơ chế phối hợp là chia sẻ thông tin nhanh nhất có thể để phối hợp xử lý. Đà Nẵng là địa phương được chọn ký cơ chế phối hợp vì TP rất chủ động trong việc xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trên mạng xã hội, có những cách làm mạnh dạn.

Cao Thái