Gắn kết công tác dân vận với thông tin truyền thông
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Gắn kết công tác dân vận với thông tin truyền thông

- Nếu tạo được sự gắn kết giữa công tác dân vận của Đảng với các lĩnh vực của thông tin truyền thông sẽ tạo sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn - Bộ trưởng TT&TT nói tại buổi thăm và tặng máy tính cho Ban Dân vận TƯ chiều ngày 3/11. 

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng, công tác dân vận là một trong những mặt công tác rất hết quan trọng công tác xây dựng Đảng hiện nay, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa có tính cấp bách trước mắt. 

Trong bối cảnh hiện nay, công tác dân vận của Đảng càng có ý nghĩa quan trọng. Công tác dân vận bao trùm rộng lớn hơn, trong đó nhiệm vụ trước mắt truyền tải tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biến thành tư tưởng của xã hội.

Công tác dân vận của Đảng phải phản ánh được ý chí nguyện vọng chính đáng của người dân  với Đảng, biến chí ý chí nguyện vọng của người dân tạo thành đường lối chủ trương của Đảng, làm cho đường lối chính sách của Đảng gắn với ý chí nguyện vọng của người dân một cách thiết thực.

Công tác dân vận của Đảng còn góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, sự thống nhất trong Đảng. 

 
Gắn kết công tác dân vận với thông tin truyền thông
Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai tặng hoa Bộ trưởng TT&TT

Theo Bộ trưởng, ngành thông tin truyền thông là ngành gắn bó với công tác tư tưởng nói riêng và công tác dân vận của Đảng nói chung nên hết sức quan tâm đến công tác dân vận, mong muốn có sự chia sẻ, phối hợp công tác với Ban Dân vận TƯ nói riêng và ngành dân vận của Đảng nói chung, tạo sức mạnh tổng hợp.

Ngành thông tin truyền thông có 5 lĩnh vực quan trọng: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đây đều là lĩnh vực nóng. Nếu tạo được sự gắn kết giữa công tác dân vận của Đảng với các lĩnh vực của thông tin truyền thông sẽ tạo sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn.

Gắn kết công tác dân vận với thông tin truyền thông

Phó trưởng Ban Dân vận TƯ Thào Xuân Sùng đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ TT&TT và các lãnh đạo Bộ. Ông mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ TT&TT trong quá trình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tăng cường đổi mới công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã trao tặng máy tính cho Ban Dân vận TƯ.

D.Anh