Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương

- Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Theo Thứ trưởng TT&TT Phan Tâm, ngày sách Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương
Các đại biểu cắt băng khai mạc

Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách...

Cùng với tổ chức ngày sách Việt Nam, triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương
Các đại biểu tham quan triển lãm
 
Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương
Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương
Đông đảo cán bộ chiến sĩ, tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham quan triển lãm

Các tư liệu là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.

Khai mạc ngày sách VN và triển lãm tư liệu chủ quyền tại Hải Dương

Đồng thời cho thấy nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Tâm cho hay, việc tổ chức 2 hoạt động tại tỉnh Hải Dương hôm nay là một trong những hoạt động quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hương Quỳnh

 
 
 

Tin liên quan