Phát hành tem chung Việt Nam - Ấn Độ
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phát hành tem chung Việt Nam - Ấn Độ

 Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Bộ Truyền thông Ấn Độ phát hành bộ tem Việt Nam - Ấn Độ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Bộ tem gồm 02 mẫu giá mặt 3.000 đồng (500 rupi) và 10.500 đồng (2.500 rupi) với chủ đề “kiến trúc cổ” giới thiệu kiến trúc Chùa Phổ Minh (Việt Nam) và Tháp Sanchi (Ấn Độ). Bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 25/01/2018, tại Hà Nội và New Delhi.

Phát hành tem chung Việt Nam - Ấn Độ
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ thông Ấn Độ A.N.Nanda thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem
 

 Theo kế hoạch, Bưu chính Ấn Độ sẽ in 500.000 con tem bưu chính quốc gia, 500.000 con tem bưu chính quốc tế và 100.000 tấm thu nhỏ. Bưu chính Việt Nam sẽ in 500.000 con tem bưu chính quốc gia và 50.000 con tem chính quốc tế.

Phát hành tem chung Việt Nam - Ấn Độ
Mẫu tem chung

Trước khi phát hành bộ tem chung Việt Nam - Ấn Độ, Bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem gồm 4 mẫu nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng Ấn Độ J.Neru (1889 - 1964) vào tháng 1/1989.

D.Anh