Acecook

Latest News about Acecook

Mỳ Acecook bị thu hồi tại Pháp: Nguy cơ rủi ro như từng dính ở Irelandicon
Thị trường08/12/20210

Mỳ Acecook bị thu hồi tại Pháp: Nguy cơ rủi ro như từng dính ở Ireland

Acecook thông báo cho đại lý bán hàng và tiến hành thu hồi những sản phẩm tại thị trường Pháp từ cuối tháng 11/2021 khi nhận thấy có rủi ro tương tự.