Lý do thêm mống mắt vào dữ liệu căn cước

Luật Căn cước đã bổ sung quy định thu thập mống mắt vào dữ liệu căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Nhật hoàng Naruhito

Đề xuất trừ điểm bằng lái để buộc tài xế ý thức hơn

  • Đọc nhiều

  • Bình luận nhiều