Được doanh nghiệp tôn trọng, người lao động sẽ làm việc với hiệu suất cao hơn

Người lao động được đưa ra sáng kiến, ý kiến, ý tưởng của bản thân; đưa ra đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Khi được doanh nghiệp tôn trọng, người lao động sẽ tự tin, cống hiến, làm việc với hiệu suất cao hơn.

Đấu thầu vàng miếng SJC: Bao nhiêu tấn vàng đã được đưa ra thị trường?

Giải pháp để hoàn thành hàng trăm km đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.HCM