Thủ tướng: ‘Tôi và gia đình tự nguyện đăng ký hiến tặng mô, tạng’

Sáng 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào “Hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi” và cho biết cá nhân ông cùng gia đình đăng ký hiến mô tạng để góp phần tạo phong trào, xu thế đăng ký hiến tạng trên cả nước.

Quốc hội chưa xem xét nhân sự Bộ trưởng Công an

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài học ái quốc, đồng tâm và phát huy nội lực