Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

‘Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra để làm lý luận về xây dựng Đảng’

Mưa rả rích cả ngày, một khu vực ở Hà Nội thành 'ốc đảo'