Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiếc áo cũ và cuộc đời thanh bạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng