Đề xuất mỗi cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm

Bộ Xây dựng đề xuất, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được bán, cho thuê 3-5 nhà, căn hộ trong một năm, nếu vượt phải lập doanh nghiệp.

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ông Trump nhận thất bại tại Washington DC

Ông Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

  • Đọc nhiều

  • Bình luận nhiều