The 105km Hanoi- Hai Phong Highway opens to the public today, Dec. 5.

The most modern highway in Vietnam has a speed limit of 120km per hour.

The Ha Noi-Hai Phong Highway project was launched in 2008 with an investment capital of nearly VND46 trillion ($2 billion), sourced from Vietnam Development Bank's borrowed funds.

Below are pictures taken one day before the opening:

 

Dự án được khởi công và giải phóng mặt bằng từ tháng 9/2008 với tổng đầu tư 45.487 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam. Tuyến đường này dài hơn 105 km, đi qua các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 The fence preventing cattle from entering the highway.

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

There are two two major toll stations on the road

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 A toll station

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 Toll stations are equipped with modern devices.

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

The highway helps shorten the time from Hanoi to Hai Phong from 2.5 hours to 1.5 hours.

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

 

 

 

 

Bản đồ cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đồ họa: Tuấn Dũng.
Hanoi - Hai Phong Highway (red line)

Zing