Vinhomes Ocean Park

Latest News about Vinhomes Ocean Park

3 yếu tố gắn kết cộng đồng dân cư ở Vinhomes Ocean Parkicon

3 yếu tố gắn kết cộng đồng dân cư ở Vinhomes Ocean Park

Tổ chức nhiều hoạt động đón cư dân mới, ra mắt chương trình thúc đẩy thị trường căn hộ cho thuê, các giải pháp tài chính thảnh thơi, hướng tâm vào các gia đình trẻ là cách Vinhomes Ocean Park tạo dựng cộng đồng cư dân sôi động tại đây.