TIN TỨC COVID-19

...

0

Tổng số

0
Tỉnh / Tp ... Tổng Diễn biến
Tổng số vaccine

0

Số vaccine phân bổ

0

Đối tượng đăng ký tiêm

0

Số mũi tiêm hôm qua

0

Tổng số mũi tiêm

0

CẬP NHẬT QUỸ VẮC-XIN
PHÒNG CHỐNG COVID-19
Số lượng tin nhắn:
0
Số tiền vận động:
0
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC XIN
Số tiền đã vào quỹ:
 
0
Tổng số tổ chức và
cá nhân đã ủng hộ:
0
Soạn: COVID NK gửi 1408
© 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.