Thông tin tiêm chủng Covid-19

(Cập nhật theo nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19)
Tổng số vaccine

0

Số vaccine phân bổ

0

Đối tượng đăng ký tiêm

0

Số mũi tiêm hôm qua

0

Tổng số mũi tiêm

0

© 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.