Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 2/2017

 - Trong 10 ngày đầu tháng 2/2017, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 83.747.728 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

 
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

hồi âm, thông tin ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn
Danh sách bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Ban bạn đọc

 
 

Tin liên quan