Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nghĩa vụ tài sản khi nhận thừa kế

 - Năm 2017, ba em có bán một căn nhà và đã nhận cọc 100 triệu đồng. Nhưng sau đó, ba em đột ngột qua đời và để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho em. Mẹ em đã qua đời trước đó và thống nhất di chúc với ba em. Em là con gái một, giờ không muốn bán căn nhà đó nữa mà để lại để làm nơi thờ cúng ông bà. Vậy em sẽ phải xử lí ra sao?

Nghĩa vụ tài sản khi nhận thừa kế
Ảnh minh họa

Theo Bộ luật Dân sự 2015 quy định tại Điều 328. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Theo thông tin bạn cung cấp, ba bạn có bán một căn nhà và cũng đã nhận cọc là 100 triệu đồng. Trong thời gian còn hợp đồng nhưng ba bạn đột ngột qua đời và quyền thừa kế về người con gái, nhưng người thừa kế không muốn bán căn nhà đó nữa. Nếu không có thỏa thỏa thuận khác thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Theo điều 615 Bộ luật Dân sự về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

 

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Căn cứ theo quy định trên, việc không bán căn nhà và hoàn trả lại tiền cọc và khoản tiền tương đương cần có sự thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc