Nhà bố mẹ chồng cho có được coi là tài sản chung?

 - Bố mẹ chồng tôi qua đời để lại cho chồng tôi ngôi nhà 4 tầng đang ở (vợ chồng tôi sống chung cùng ông bà). Vậy ngôi nhà này có xác định là tài sản chung của vợ chồng tôi không hay là tài sản riêng của chồng tôi?

tư vấn pháp luật dân sự, luật thừa kế tài sản, di chúc, pháp luật
Nhà bố mẹ chồng cho có được coi là tài sản chung của hai vợ chồng tôi? (Ảnh minh họa)

Theo nội dung bạn trình bày chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 33 Luật Hôn Nhân và Gia Đình quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

"1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

 

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Như vậy, trong trường hợp của vợ chồng bạn, việc xác định tài sản thừa kế là tài sản chung hay tài sản riêng của chồng bạn hoàn toàn phụ thuộc vào di chúc của bố mẹ chồng bạn để lại. Trong trường hợp bố mẹ chồng bạn không có di chúc thì phần tài sản này được xác định là tài sản riêng của chồng bạn vì bạn không thuộc diện thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 651 Bộ Luật Dân Sự.

Tư vấn bởi Luật sư Hoàng Tuấn Anh; Công ty Luật Themis; SĐT: 0986663459

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan