Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018

Honda Fit, Toyota Prius Two, Mazda 3 Hatchback, Nissan Versa Note, Kia Forte… là những mẫu xe hatchback đáng “đồng tiền, bát gạo” nhất trên thị trường thế giới hiện nay.

Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
1. Honda Fit 2018 (giá khởi điểm: 16.190 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
2. Toyota Prius Two 2018 (giá khởi điểm: 23.204 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
3. Ford Focus SEL Hatchback 2018 (giá khởi điểm: 21.575 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
4. Toyota Corolla iM 2018 (giá khởi điểm: 18.850 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
5. Mazda 3 Hatchback 2018 (giá khởi điểm: 19.345 USD).
 
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
6. Subaru Crosstrek Premium 2018 (giá khởi điểm: 22.595 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
7. Hyundai Ioniq Hybrid Limited 2018 (giá khởi điểm: 28.7000 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
8. MINI Hardtop 2018 (giá khởi điểm: 21.600 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
9. Nissan Versa Note 2018 (giá khởi điểm: 15.600 USD).
Top 10 xe hatchback đáng mua nhất năm 2018
10. Kia Forte 2018 (giá khởi điểm: 16.800 USD).

(Theo DNVN)