Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam XV bầu ra ban chấp hành mới
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam XV bầu ra ban chấp hành mới

 Tại Đại hội Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam lần thứ XV, đã có 38 cán bộ công đoàn xuất sắc được lựa chọn vào Ban chấp hành khóa XV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sáng 8/6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Việt Nam lần thứ XV. Tham dự Đại hội có các đại biểu: Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ông Trương Minh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT; Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng 238 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Tại Đại hội cũng có sự hiện diện của nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) Đỗ Trung Tá, nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT Mai Liêm Trực, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, cùng các lãnh đạo ngành BCVT và ngành TT&TT qua các thời kỳ.

Đại hội Công đoàn TT&TT lần thứ XV có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành khóa XIV và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bên cạnh đó, các đại biểu dự đại hội lần này sẽ tham gia xây dựng văn kiện của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban chấp hành mới.

Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam XV bầu ra ban chấp hành mới
Đại hội Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam lần thứ XV. Ảnh: Trọng Đạt

 Tính đến cuối năm 2017, toàn ngành TT&TT có trên 77.000 đoàn viên công đoàn. Trong đó nữ công đoàn viên gần 33.000 người, chiếm 42%. Số lượng đoàn viên trong các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp là 3.210 người, tại các doanh nghiệp là 74.377 người.

Về chất lượng đội ngũ, tỷ lệ người lao động có trình độ đại học, trên đại học là 58,6%. Người lao động đa phần được đào tạo cơ bản và được lãnh đạo chuyên môn, công đoàn thường xuyên quan tâm đào tạo, đào tạo lại nên chất lượng lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành và đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Trong giai đoạn 2013 - 2018, cùng với quá trình tái cấu trúc cả nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp trong Ngành thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT. Công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động trong việc đề xuất, bàn bạc để làm tốt công tác tư tưởng, khơi dậy động lực cho người lao động, bảo đảm chế độ khi nghỉ việc với mức cao nhất đối với những lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu.

Trong quá trình tái cơ cấu chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, đề nghị giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các chế độ chính sách như: Hợp đồng lao động; BHXH, BHYT, BHTN; khám sức khỏe định kỳ; tham quan nghỉ mát; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; trả lương, thưởng theo năng suất lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở… đều được đưa vào thỏa ước lao động tập thể và được thực hiện đầy đủ.

Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam XV bầu ra ban chấp hành mới
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Trọng Đạt

Đánh giá chung trong toàn nhiệm kỳ, tuyệt đại đa số CNVCLĐ ngành TT&TT đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển bền vững của ngành TT&TT.

Với nỗ lực của lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các cấp và từng cá nhân người lao động nên đời sống, thu nhập, việc làm và điều kiện làm việc được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người lao động có thu nhập chưa cao, nhất là đối với những công nhân lao động trực tiếp và cán bộ, công chức, viên chức khu vực cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp.

Nhìn chung, phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn TT&TT được triển khai sâu rộng và thu được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Ngành.

Có mặt tại đại hội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn với sự phát triển của ngành TT&TT. Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn ngành, Thứ trưởng Phan Tâm chia sẻ.

 
Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam XV bầu ra ban chấp hành mới
Thứ trưởng Phan Tâm giao nhiệm vụ cho Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam trước những thách thức của tình hình mới. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, cùng với quá trình phát triển của đất nước, các cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành TT&TT Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong những năm đổi mới và quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, ngành TT&TT đã và đang phát triển vững mạnh, tiếp tục có những đóng góp quan trọng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn TT&TT nhiệm kỳ 2013-2018 cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Tâm cũng giao nhiệm vụ cho Công đoàn TT&TT, cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách, quy chế trả lương, khen thưởng… Ban chấp hành mới cũng cần đổi mới cả nội dung và hình thức phát động các phong trào thi đua, coi công tác này là động lực để khích lệ người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới mới, Thứ trưởng Phan Tâm cũng nhấn mạnh vai trò của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đoàn các cấp, đảm bảo có trình độ chuyên môn nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước các yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam XV bầu ra ban chấp hành mới
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tại đại hội, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích mà công đoàn TT&TT đã đạt được trong thời gian qua.

Theo người đứng đầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TT&TT là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của đất nước, có vị trí chiến lược trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Trong 5 năm qua, cùng với quá trình phát triển của đất nước, ngành TT&TT ViệtNam đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được tốc độ tăng trưởng cao cả về quy mô, doanh số, thị trường và đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

“Những kết quả này đã góp phần khẳng định rõ nét vai trò và đóng góp quan trọng của công nhân viên chức ngành TT&TT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước”, ông Bùi Văn Cường chia sẻ.

Trọng Đạt

Chuyển đổi thuê bao 11 số: Cục Viễn thông đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước

Chuyển đổi thuê bao 11 số: Cục Viễn thông đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước

Sáng 7/6, tại trụ sở Bộ TT&TT đã diễn ra hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 5/2018. Tại đây, đã có nhiều thông tin quan trọng được đưa ra về vấn để quản lý thuê bao di động và thông tin trên Internet

Đổi thuê bao 11 số: Ngân hàng, ví điện tử họp bàn cách xử lý

Đổi thuê bao 11 số: Ngân hàng, ví điện tử họp bàn cách xử lý

Việc chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số tác động không nhỏ tới người dùng di động. Trong đó, đáng kể nhất là việc xác thực các giao dịch điện tử vốn thường sử dụng mã OTP gửi qua tin nhắn SMS.

Cách khắc phục tạm thời khi thuê bao Viettel bị chặn 1 chiều

Cách khắc phục tạm thời khi thuê bao Viettel bị chặn 1 chiều

Nếu bị khóa một chiều do chưa bổ sung đăng ký thông tin thuê bao, đây là cách người dùng có thể sử dụng để tạm thời thoát khỏi tình trạng này.

Viettel, VinaPhone bắt đầu khóa một chiều thuê bao di động

Viettel, VinaPhone bắt đầu khóa một chiều thuê bao di động

Hai nhà mạng lớn là Viettel và VinaPhone đã bắt đầu khóa thuê bao di động 1 chiều với các thuê bao không cập nhật thông tin. Với MobiFone, đơn vị này đang tiếp tục triển khai Nghị định 49 về quản lý thông tin thuê bao.

 
 
 

Tin liên quan