Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh chân thực, sống động về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế và các hoạt động hợp tác giao lưu giữa các nước trong khối ASEAN sẽ có trong triển lãm "Đất nước, con người ASEAN". 

Triển lãm Ảnh "Đất nước, con người ASEAN" là một hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017). Đây cũng là dịp để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, xã hội của 10 nước ASEAN là cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi nghề nghiệp và sáng tác tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khối ASEAN.

 
Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Đông Nam Á
Những bức ảnh đẹp về phong cảnh, đất nước và con người các nước ASEAN

Triển lãm trưng bày 230 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc 10 nước ASEAN, giới thiệu những hình ảnh chân thực, sống động về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế và các hoạt động hợp tác giao lưu giữa các nước trong khối ASEAN. Thông qua triển lãm sẽ tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng một một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, một khu vực hòa bình thịnh vượng.

Triển lãm diễn ra từ 5-11/8/2017 tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Tình Lê