Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tự Long làm thơ chữ 'T" hậu trường Táo quân 2018

Thông thái, tìm tòi, tinh tế, tập thể,... là những từ bắt đầu bằng chữ 'T' mà danh hài Tự Long trong lúc tập Táo quân 2018 đã viết ra.

Trên trang cá nhân nghệ sĩ Tự Long đã viết bài thơ khá vần toàn chữ 'T' nhưng tóm gọn được tất cả tinh thần tập thể, cá tính của các Táo trong đội tập Táo quân 2018. 

Bài thơ viết: Truyện toàn tê/ Tốp táo tập /Theo tinh thần/ Táo thông thái/ Tự tìm tòi/ Thật tập trung/ Toàn tinh tế/ Tính tập thể/ Tập từ tối/  Tới tim tươm/ Trong tốp táo/ Tinh thằng tài/ Thích thành thật/ Thừa tử tế/ Thạo thơ tình/ Tính thẳng thắn/ Thích tòm tem/ Tự tập tạ/ Tuyền tinh tướng.

Tự Long làm thơ chữ 'T' hậu trường Táo quân 2018

Tự Long làm thơ chữ 'T' hậu trường Táo quân 2018

Tự Long làm thơ chữ 'T' hậu trường Táo quân 2018

 

Có thể nói, đây là giai đoạn nước rút các nghệ sĩ đều tập trung cao độ tập luyện để buổi ghi hình dự kiến ngày 2,3,4/2 tới được thành công. Tuy nhiên, bên cạnh những giờ phút căng thẳng, các nghệ sĩ cũng đã vô cùng hài hước để 'thư giãn cho nhau'.

Trước đó, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng đóng vai trò rất 'lăng xăng' khi giới thiệu bữa ăn nhanh của các Táo lúc 10h đêm.

Ngân An