Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến đã có những hình ảnh hết sức ngọt ngào bên người chồng thứ 4, trước khi cô vào viện sinh em bé ở tuổi 41.

 

Trải qua 3 cuộc hôn nhân, Hoàng Yến đang vô cùng hạnh phúc với người chồng thứ 4 và chuẩn bị sinh con lần 3. Giới tính của em bé chưa được diễn viên Hoàng Yến tiết lộ nhưng cô vẫn thích bé con sắp chào đời là con gái.  

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổiDiễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi

Diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc bên chồng thứ 4 kém 3 tuổi


Ngân An