Điểm chuẩn Học viện Báo chí Tuyên truyền, chỉ tiêu NV2

 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Ngành Điểm chuẩn khối C Điểm chuẩn khối D
- Triết học Mác – Lênin 18 17,5
- Chủ nghĩa xã hội khoa học 17,5 17,5
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17,5 17,5
- Quản lý kinh tế 22 19,5
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 18
- Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 18,5 18,5
- Quản lý văn hóa – tư tưởng 17,5 17,5
- Chính trị học phát triển 19,5 17,5
- Quản lý xã hội 17,5 17,5
- Tư tưởng Hồ Chí Minh 17,5 17,5
- Giáo dục lý luận chính trị 17,5 17,5
- Văn hóa phát triển 17,5 17,5
- Chính sách công 17,5 17,5
- Khoa học quản lý nhà nước 17,5 17,5
- Báo in 21,5 20
- Báo ảnh 21 20
- Báo phát thanh 21,5 21,5
- Báo truyền hình 23 21,5
- Quay phim truyền hình 20 17,5
- Báo mạng điện tử 22,5 20
- Báo chí đa phương tiện 22,5 21,5
- Xuất bản 20 18,5
- Xã hội học 19,5 19,5
- Thông tin đối ngoại 20 20
- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 21 21
- Công tác xã hội 18 18
- Quan hệ công chúng 23 22
- Quảng cáo 23 21,5
- Ngôn ngữ Anh 27,5

Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

Ngành

Khối/ Chỉ tiêu Điểm nhận hồ sơ
- Chủ nghĩa xã hội khoa học C (5), D1 (5) 18,5
- Giáo dục lý luận chính trị C (5), D1 (5) 18,5
- Văn hóa phát triển C (10), D1 (10) 18,5
- Chính sách công C (5), D1 (5) 18,5
- Khoa học quản lý nhà nước C (5), D1 (5) 18,5

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: phiếu chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (đã điền đủ thông tin xét tuyển).

Hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.

Nguyễn Hiền

 
  • Tags: