Điểm trúng tuyển ĐH Y Hà Nội, Y dược TP.HCM

 - Trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2014.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY

Năm nay, mức điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội dao động từ 20,0 đến 26,5. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Bác sĩ Đa khoa. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng: 20 điểm.

Điểm chuẩn dành cho học sinh THPT, khu vực 3 như sau:

Ngành Điểm chuẩn
- Bác sĩ Đa Khoa 26,5 26,5
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt 25
- Bác sĩ Y học Cổ truyền 23
- Cử nhân Y tế Công cộng 20
- Bác sĩ Y học Dự phòng 22
- Cử nhân Kỹ thuật Y học 22,5
- Cử nhân Dinh dưỡng 22,5
-  Cử nhân Điều dưỡng 22

Trường ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành năm 2014. Theo đó, ngành Y đa khoa vẫn có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm. Kế đến là ngành Dược học: 25 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng: 18,5 điểm.

Ngành Khối Điểm chuẩn
- Y Đa khoa B 26
- Răng Hàm Mặt B 24,5
- Dược học B 26
- Y học cổ truyền B 22,5
- Y học dự phòng B 22
- Điều dưỡng với các chuyên ngành:
+ Điều dưỡng đa khoa B 21
+ Hộ sinh 19,5
+ Gây mê hồi sức 20,5
- Y tế công cộng B 18,5
- Xét nghiệm y học B 23,5
- Vật lí trị liệu - phục hồi chức năng B 21
- Kĩ thuật y học (hình ảnh) B 21,5
- Kĩ năng phục hồi răng B 21,5

Minh Anh 

 
  • Tags: