Điểm chuẩn ĐH Kinh tế và Ngoại ngữ tin học TP.HCM

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY

Điểm chuẩn Trường ĐH ngoại ngữ tin học TP.HCM:

Điểm chuẩn các ngành quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, tài chính ngân hàng, kế toán, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

 

Bậc đào tạo

 Ngành

Điểm chuẩn

Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Chỉ tiêu

Đại học

Công nghệ thông tin

A:13; A1:14; D1: 14,5

Quản trị kinh doanh

A1:19; D1:19

Đông phương học

D1:14,5; D4,D6:  13

Ngôn ngữ Anh

D1: 20

Ngôn ngữ Trung Quốc

D1. D4: 13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A1:19,5; D1:18

Quản trị khách sạn

A1:22; D1:19,5

Tài chính- Ngân hàng

A1, D1: 18

A1, D1: 18

200

Kế toán

A1, D1: 18

A1, D1: 18

Quan hệ quốc tế

D: 18,5

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

A, A1, D1: 10

A, A1, D1: 10

200

Tiếng Anh

D1: 14

D1: 14

Tiếng Trung

D1, D4: 11,5

Điểm chuẩn Trường ĐH kinh tế TP.HCM (dành cho học sinh phổ thông khu vực 3)

NgànhKhốiĐiểm chuẩn
Kinh tế

A, A1

21

Quản trị kinh doanh
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Tài chính- Ngân hàng
Kế toán
Hệ thống thông tin quản lý
Luật
Liên thông từ CĐ lên ĐH

Lê Huyền

  • Chủ đề :