Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hà Nội bãi bỏ huy động đóng góp tự nguyện

- UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bãi bỏ quy định về thu đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của các nhà trường.

Quyết định này bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Quyết định mới của UBND TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 5/2/2018.

Hà Nội bãi bỏ huy động đóng góp tự nguyện
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Trước đó, Điều 11 có nội dung về thu chi các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Điều 11 này nêu rõ: "Trong trường hợp ngân sách Nhà nước và khoản thu học phí chưa đáp ứng được hết các nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, các trường được huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh.

 

Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường".

Việc bãi bỏ Điều 11 này được kỳ vọng nhằm khắc phục tình trạng lạm thu dưới “vỏ bọc” các khoản thu tự nguyện.

Các nội dung khác của quy định kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND giữ nguyên giá trị pháp lý.

Thanh Hùng

Trường lạm thu đổ cho phụ huynh tự nguyện

Trường lạm thu đổ cho phụ huynh tự nguyện

Thu và chi không đúng quy định, song hiệu trưởng một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng nhà trường không có chủ trương thu mà do phụ huynh tự nguyện nộp.

Học sinh lớp 1 "tự nguyện" đóng 300 nghìn bồi dưỡng giáo viên

Học sinh lớp 1 "tự nguyện" đóng 300 nghìn bồi dưỡng giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm thu nhiều khoản, nhưng hiệu trưởng một số trường ở Hà Tĩnh cho rằng nhà trường chỉ thu khoản phục vụ cơ sở vật chất, còn lại là do phụ huynh tự thống nhất nộp.