Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, sau khi công bố chương trình các môn học, Bộ sẽ lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp xã hội trong 60 ngày. Sau đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dựa trên những ý kiến đóng góp.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình SGK (Bộ GD-ĐT) đã thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm cơ sở để triển khai chương trình môn học và biên soạn SGK.

Chương trình môn học là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học trong thực hiện mục tiêu GDPT, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học mỗi lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học.

Ban Giáo dục

Dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới.

 
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

Trong dự thảo chương trình môn Ngữ văn ở chương trình phổ thông mới vừa công bố, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phụ lục các văn bản (ngữ liệu) bắt buộc và gợi ý cho các tác giả SGK và giáo viên.

Dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình phổ thông mới: Quyết làm từ 2019, nhất định đổi mới thi cử

Chương trình phổ thông mới: Quyết làm từ 2019, nhất định đổi mới thi cử

Buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình môn học phổ thông mới diễn ra từ 16h chiều ngày 19/1 thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

Dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12

Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12

Dưới đây là dự thảo Chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12.

Dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

Dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

Dưới đây là dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, chương trình giáo dục phổ thông mới.