Đại hội cổ đông bất thường của Trường ĐH Hoa Sen bất thành

Đại hổi cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen diễn ra sáng nay 1/10 tại TP.HCM bất thành do không đủ túc số. 

Theo kế hoạch, Đại hội cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen diễn ra từ 8h tới 12h ngày 1/10 với các nội dung chính như thông qua danh sách chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu, quy chế đại hội, Báo cáo về công tác hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, Bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đại hội cổ đông bất thường của Trường ĐH Hoa Sen bất thành
Quang cảnh sáng nay tại Trường ĐH Hoa Sen

Tuy nhiên sau khi kiểm tra tư cách cổ đông, ban tổ chức Đại hội đã phải thông báo hoãn lại do không đủ túc số tham gia. 

 

Cụ thể, tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự đại hội là 44 người, đại diện cho 4.718.709 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 50,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Trường ĐH Hoa Sen.

Căn cứ các quy định hiện hành, Đại hội này chưa đủ túc số để tiến hành. Đại hội lần 2 sẽ được triệu tập theo các quy định của pháp luật.

Tháng 9/2016, sau hơn hai năm kể từ khi đại hội cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen diễn ra (đại hội này do một nhóm cổ đông chiếm hơn 30% cổ phần triệu tập), Hội đồng quản trị mới của trường này đã chính thức được UBND TP.HCM công nhận. Đại hội cổ đông bất thường ngày hôm nay là đại hội đầu tiên do Hội đồng quản trị mới này tổ chức. 

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan