Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ai là người có chí lớn, muốn "chém cá kình ở Biển Đông"?

Bên cạnh những việc làm, những công trạng, một trong những điểm đáng nhớ nhất của các nhân vật xuất chúng trong lịch sử phong kiến Việt Nam có lẽ phải kể đến những câu nói của họ.

Đó không chỉ đơn giản là lời nói bộc phát mà còn thể hiện tâm tư, nguyện vọng, thậm chí thể hiện phẩm chất con người, hoàn cảnh của thời đại đó.

Bạn đã biết được những gì?

 

Phương Chi