Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng

- ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn cho 9 trường, khoa thành viên. Đây là ĐH lớn nhất khu vực miền Trung. Điểm chuẩn thấp nhất 15, cao nhất 23 điểm. Khoa Y dược khá cao.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
 
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng

Theo đó điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng". Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30. Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó. 

 Lê Huyền