Đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 mã đề 209
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 mã đề 209

 - Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Đáp án môn Hóa THPT 2018 mã đề 209

41.D

42.C

43.C

44.A

45.D

46.D

47.C

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.C

60.B

61.B

62.B

63.B

64.B

65.D

66.C

67.C

68.D

69.D

70.C

71.D

72.D

73.B

74.D

75.B

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B

Năm 2018, thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

 

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11/7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7.

BAN GIÁO DỤC

Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Báo Vietnamnet cập nhật đầy đủ đề thi và đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2018 tham khảo 24 mã đề, các phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 tất cả các mã đề

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 tất cả các mã đề

Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 mã đề 202

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 mã đề 202

Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.