Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM

Chiều nay các học sinh thi vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên làm bài thi môn chuyên trong 150 phút. VietNamNet đăng tải đề thi môn chuyên Toán, chuyên Anh, chuyên Văn để độc giả tham khảo.

Đề thi môn chuyên Văn:

Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM

 Đề thi môn chuyên Toán:

Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM
 

 Đề thi chuyên Anh: 

Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM
Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM
Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM
Đề thi chuyên môn Toán, Tiếng Anh, Văn lớp 10 tại TP.HCM

 Lê Huyền