Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế cao nhất 22

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm chuẩn cao nhất 22. Ba ngành có điểm chuẩn cao nhất gồm có Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng; Ngôn ngữ Anh; Quản trị Kinh doanh. Các ngành liên kết có điểm chuẩn 16.

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế cao nhất 22
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế cao nhất 22

Lê Huyền