Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19

Điểm sàn xét tuyển vào 9 trường, khoa thuộc ĐH Đà Nẵng từ 14-18. Khoa Dược có điểm sàn cao nhất từ 16-19. Ngành đào tạo giáo viên nhận hồ sơ 17 điểm. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật có điểm sàn thấp nhất là 14.

Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
 
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19
Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng từ 14-19

Lê Huyền