Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ngành Y khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển từ 22,5 điểm

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn xét tuyển đại học. Ngưỡng điểm đầu vào ngành Y khoa với 22,5 điểm, Y học dự phòng là 17 điểm, Dược 16 điểm và đồng loạt cho tất cả các ngành còn lại là 15 điểm.

Đây cũng là năm đầu tiên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đào tạo gành Y khoa.

 
diem san xet tuyendai hoc 2018 truong DH nguyen tat thanh

 Lê Huyền