Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Nha Trang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ 18-24 điểm

Trường ĐH Nha Trang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đối với đại học từ 18 đến 24 điểm tùy theo từng ngành. Điểm nhận xét tuyển học bạ đối với cao đẳng là 15 điểm.

xet tuyen dai hoc 2018 dai hoc nha trang

xet tuyen dai hoc 2018

Hệ CĐ nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm 

 
Trường ĐH Nha Trang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ 18-24 điểm

 Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).  Các tổ hợp xét tuyển như sau:

Trường ĐH Nha Trang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ 18-24 điểm

 Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan