Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018: Ngành cao nhất 22

Tối 5/8, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018. Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 20. Ngành thấp nhất là 15. Các ngành sư phạm có điểm chuẩn trên 18.

Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018: Ngành cao nhất 22
 
Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018: Ngành cao nhất 22
Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018: Ngành cao nhất 22

 Lê Huyền