Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Toàn trường có 64 ngành đào tạo. Ngành công nghiệp ô tô hệ đại trà có điểm nhận hồ sơ cao nhất 20. Nhiều ngành nhận hồ sơ xét tuyển 18 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 15 đến 17 điểm.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển từng ngành cụ thể như sau: 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển
 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Lê Huyền