Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Soi độ giàu của 4 tỷ phú Việt trong so sánh với khu vực

Việt Nam có 4 tỷ phú USD trong khi số tỷ phú của Philippines là 12 và của Thái Lan lên tới 30 người. Tổng tài sản 4 tỷ phú Việt là 10,5 tỷ USD, cũng thấp nhất trong khu vực.

 

(Theo Zing)