Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

1 cây hoa súng giá 2,5 triệu đồng

Hoa súng do anh Hoàng Đình Hồng (Hà Nội) trồng có thể đổi màu, nở quanh năm và được bán với giá có khi tới 2,5 triệu đồng một cây.

 

(Theo Pháp luật TP.HCM)