Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hoa khổng lồ giá 1 triệu đồng/cành ở TP.HCM

Những bông hoa thược dược, mao lương có kích thước to bằng hai bàn tay người lớn và còn nhiều loại hoa khổng lồ khác nữa đang được trưng bày tại một cửa hàng hoa ở TP.HCM. Giá hoa này từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/cành.

 

Theo Pháp luật TP.HCM)