Tin tức mới nhất
  • Hà Nội: Buýt nhanh BRT bị 'vây hãm' tứ phía

    Hà Nội: Buýt nhanh BRT bị 'vây hãm' tứ phía

    Dự án buýt nhanh BRT với tổng mức đầu tư 55 triệu USD đã chính thức đi vào hoạt động nhưng vẫn không tránh khỏi những bất cập