Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hạn hán 'bức tử' hàng nghìn nông dân Ấn Độ

Thời tiết khắc nghiệt khiến mùa màng thất bát, buộc nhiều nông dân Ấn Độ tìm đến cái chết để thoát cảnh nợ nần và nghèo đói.

VietNamNet TV