Donald Trump Jr. và 4 thập niên sống dưới bóng cha

"Khi bạn tên là Donald Trump Jr. thì rất khó để thoát khỏi cái bóng to lớn của cha mình. Tôi thường chỉ giới thiệu mình là Don và cố hết sức tránh nói ra họ của mình..".

Đó là những lời tâm sự của Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Donald Trump khi anh nói về mình.


VietNamNet TV