Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bộ Quốc phòng có thêm cơ quan báo chí mới

Sáng nay, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Tạp chí Chiến lược Quốc phòng được Bộ trưởng TT&TTcấp Giấy phép xuất bản số 474/GP-BTTTT ngày 28/9, trên cơ sở nâng cấp ấn phẩm Thông tin Chiến lược Quốc phòng trước đây.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng khẳng định: Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín, vị thế tham mưu chiến lược và nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược Quốc phòng trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công tác thông tin, lý luận khoa học và chính trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng.

Bộ Quốc phòng có thêm cơ quan báo chí mới
Trung tướng Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi lễ

Tạp chí Chiến lược Quốc phòng có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phương hướng phát triển Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trao đổi, phổ biến thông tin về khoa học, nghệ thuật quân sự, phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng và các mặt chuẩn bị bảo đảm khác phục vụ chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Chiến lược Quốc phòng cần quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đảng ủy, chỉ huy Viện Chiến lược Quốc phòng để xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng có thêm cơ quan báo chí mới
Quang cảnh buổi lễ
 

Sớm xây dựng, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý phối hợp và các quy định để Tạp chí đi vào hoạt động ổn định theo đúng các quy định của pháp luật. Từng bước kiện toàn, xây dựng, nâng cao năng lực, nghiệp vị của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo hướng chính quy, chuyên nghiệp; đồng thời xây dựng đội ngũ công tác viên rộng khắp và có chất lượng để nâng cao chất lượng Tạp chí cả về nội dung và hình thức.

Bộ Công an có thêm 1 cơ quan báo chí

Bộ Công an có thêm 1 cơ quan báo chí

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Công an.

Thành lập trung tâm báo chí TP.HCM là rất cần thiết

Thành lập trung tâm báo chí TP.HCM là rất cần thiết

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, chậm nhất là cuối tháng 12 năm nay, UBND TP sẽ trình đề án để HĐND.TP thông qua việc thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM.

Tạp chí Lịch sử quân sự: Bác bỏ luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc

Tạp chí Lịch sử quân sự: Bác bỏ luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc

35 năm qua, tạp chí Lịch sử quân sự đã có các bài viết vạch rõ và bác bỏ những luận điệu sai trái cố tình xuyên tạc lịch sử dân tộc, đường lối cách mạng.

Bổ nhiệm Tổng biên tập tạp chí Cộng sản

Bổ nhiệm Tổng biên tập tạp chí Cộng sản

Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo VGP

 
 
 

Tin liên quan