Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân công bố điểm chuẩn 2018

- Ngày 5/8, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đã công bố điểm chuẩn 2018.

Điểm chuẩn cụ thể như sau: 

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam: 

Tổ hợp A01: 23.85 điểm

 

Tổ hợp C03: 23.9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm)

Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ: 

Tổ hợp A01: 24.4 điểm

Tổ hợp C03: 23.6 điểm

Tổ hợp D01: 24.2 điểm

2. Đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

Lê Huyền