Tin tức mới nhất
  • Xin xác nhận lý lịch gặp khó

    Xin xác nhận lý lịch gặp khó

    Sau xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương, đến lượt chủ tịch xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội bút phê vào sơ yếu lý lịch gây khó cho một sinh viên...