Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bố còn sống, con có được nhận thừa kế sớm?

 - Bố mẹ tôi thống nhất viết chung một di chúc để cho vợ chồng tôi đứng tên mảnh đất của bố mẹ. Nay mẹ tôi mất, bố tôi muốn chuyển luôn cho vợ chồng tôi đứng tên thì có được không? Thủ tục hồ sơ ra sao, rất mong luật sư tư vấn?

Bố còn sống, con có được nhận thừa kế sớm?
Ảnh minh họa

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 :

“4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”.

Theo đó, khi vợ chồng bạn được thừa kế theo di chúc mảnh đất bố mẹ để lại, muốn sang tên thì vợ chồng bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, cụ thể là thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất gồm:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm :

1. Văn bản về thừa kế (tức di chúc);

2. Đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (nếu bố bạn là người thừa kế duy nhất).

3. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Nơi nộp hồ sơ: Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014)

Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian thực hiện thủ tục: 

Nghị Định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai sửa đổi Điều 61 Nghị Định 43/NĐ-CP như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày.

Bạn căn cứ theo quy định trên để thực hiện.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Muốn nhường phần thừa kế phải lập hợp đồng tặng cho

Muốn nhường phần thừa kế phải lập hợp đồng tặng cho

Hiện tại bố em và các bác gồm cả con chung của ông bà và con riêng của bà muốn chuyển nhượng sổ đỏ cho em là cháu nội thì có được không?

Bị cha bỏ rơi, con ngoài giá thú có được đòi thừa kế?

Bị cha bỏ rơi, con ngoài giá thú có được đòi thừa kế?

Cha tôi bỏ tôi từ khi tôi mới sinh, dù ông có làm giấy khai sinh cho tôi và chưa một ngày nào cấp dưỡng, để mặc hai mẹ con.