Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bí ẩn về vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam

Có khá nhiều giai thoại thực thực hư hư quanh Vua Bảo Đại (tức Vĩnh Thụy) - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn cũng như của nước Việt Nam thời kỳ phong kiến.

Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, dưới chế độ phong kiến, có những vị vua được lưu danh sử sách vì những chiến công lẫy lừng trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, hay vì những công lao hiển hách trong sự nghiệp dựng nước. Cũng có người bị liệt vào hàng bạo chúa, hay mải ăn chơi sa đọa đến nỗi bị truất phế mà mất ngôi...

Riêng Bảo Đại, ông hầu như được nhắc đến chỉ vì một thực tế duy nhất: ông là vị hoàng đế cuối cùng của nước Việt Nam phong kiến. Sau “Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng”, tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang và Saigon Books tiếp tục giới thiệu cuốn sách “Bảo Đại - Hoàng đế cuối cùng” như một tư liệu quan trọng giúp bạn đọc có thể tham khảo khi tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn. Và đặc biệt là tìm hiểu về Bảo Đại (tức Vĩnh Thụy) - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn.

Bí ẩn về vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam
 

Có khá nhiều giai thoại xoay quanh cuộc đời vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, trong đó không thiếu những tình tiết đơm đặt, thêu dệt cho thêm phần “hấp dẫn”. Vậy Bảo Đại là người như thế nào? Cuộc đời ông ta có gì bí ẩn? Cho đến tận ngày nay, cuộc đời của vị vua này vẫn bị bao phủ bởi những giai thoại, mà phần nhiều trong số đó là bảy thực, ba hư.

Bí ẩn về vị vua cuối cùng của lịch sử Việt Nam

Cuốn sách “Bảo Đại - Hoàng đế cuối cùng” của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang sẽ giúp bạn đọc phần nào giải mã được những bí ẩn nói trên, đồng thời cung cấp một cái nhìn chân thực hơn về Bảo Đại, người mà năm 1945 đã quyết định từ bỏ cương vị hoàng đế để trở thành công dân mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

T.Lê