Ngành Công nghệ sinh học có điểm chuẩn cao nhất ĐH Nông nghiệp I


Điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi năm nay là:

Khối A,D1: 13 điểm

Khối B,C: 14,5 điểm

Riêng 05 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:

Ngành học  Khối thi Điểm chuẩn
Công nghệ sinh học Khối A, D1 15,0
Khối B 18
Môi trường Khối A, D1 14,5
Khối B 17,5
Quản lý đất đai Khối A, D1 14,5
Khối B 17,5
Công nghệ thực phẩm Khối A, D1 14,0
Khối B 17,5
Kế toán Khối A, D1 14

Hệ CĐ và chỉ tiêu xét nguyện vọng 2:

Bậc CĐ:

Đối tượng

Khu vực 3

Khối A Khối B
HSPT 10 11
UT1 9 10
UT2 8 9

Điểm sàn xét nguyện vọng 2 đối với HSPT:

Bậc ĐH:

Ngành Khối Chỉ tiêu  Điểm xét tuyển
Kỹ thuật cơ khí A 100 13,5
Kỹ thuật điện A 100
Tin học A 100
Sư phạm kỹ thuật A, B 40 A:13,5 ; B :15
Xã hội học A, C, D1 100 A, D1: 13 ; C: 15

Bậc CĐ:

Ngành Khối Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Dịch vụ thú y A, B 100 khối A: 10

khối B: 11

Quản lý đất đai A, B
Công nghệ kỹ thuật môi trường A, B
Khoa học cây trồng A, B
  • Thu Thảo
 
  • Tags: