Bạn biết gì về cái chết của các vị vua Việt Nam?

Trong lịch sử Việt Nam, có những vị vua có cái chết rất đặc biệt. Hãy tham gia trắc nghiệm để xem bạn biết gì về điều này?

 

Phương Chi

 
 
 

Tin liên quan