Artificial Intelligence

Latest News about Artificial Intelligence

Artificial Intelligence serves social developmenticon
VIDEO03/09/20190

Artificial Intelligence serves social development

The fourth industrial revolution, with Artificial Intelligence (or AI) as its core element, has shaken up the world in recent years. Vietnam is no exception. In Vietnam, AI has been gradually integrated into all spheres.

 
Vì sao A.I. đáng sợ?icon

Vì sao A.I. đáng sợ?

Chuyên trang Echip
06/08/2015
 AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo) nay trở nên quen thuộc với người dùng điện thoại qua các ứng dụng Google Now, Apple Siri hoặc Microsoft Cortana. Vì sao có dự đoán rằng AI sẽ trở nên đáng sợ, có thể chỉ trong mười năm nữa?